PARTNER STRATEGICZNY:

 

PARTNERZY SREBRNI:

 Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy to organizacja branżowa, będąca największym przedstawicielem branży spirytusowej w Polsce (90 % rynku). Reprezentuje zarówno międzynarodowe korporacje, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa. Celem związku jest tworzenie warunków wspierających rozwój branży spirytusowej, poprzez współdziałanie z przedstawicielami władzy publicznej, światem nauki i organizacjami pozarządowymi. Misją związku jest promowanie kultury odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu.

Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie jest organizacją, która skupia największych producentów piwa w Polsce. Służy firmom zrzeszonym wiedzą i doradztwem w zakresie regulacji rynku i powinności uczestniczących w nim podmiotów. Dbając o dobre imię branży piwowarskiej, promuje współdziałanie na rzecz kultury konsumpcji alkoholu i jego odpowiedzialnego spożywania.

PARTNERZY MERYTORYCZNI:

Nielsen jest globalną firmą, zajmującą się badaniem rynku oraz analizą danych, która dostarcza najbardziej kompletne i niezawodne dane dotyczące konsumentów i rynku na całym świecie. Łączymy własne dane Nielsena z danymi dostępnymi na rynku tak, aby dostarczać Klientom informacje o tym, co się dzieje w danej chwili, a także o tym, co się wydarzy w przyszłości, i jak się z nią zmierzyć.

Przez ostatnie 90 lat Nielsen dostarczał dane i analitykę opartą na naukowym rygorze i innowacjach, cały czas rozwijając nowe sposoby odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące rynku mediów, reklamy, handlu detalicznego i świata FMCG. Nielsen wchodzi w skład indeksu S&P 500, i jest obecny w ponad 100 krajach, obejmując swoim zasięgiem ponad 90% populacji Ziemi.

IQS to największa polska agencja badawcza, w portfolio której znajdują się autorskie projekty badawcze, takie jak: Kids Power, Świat Młodych, Hajp Hunting, Video Love Story, Adults Power oraz produkty typu Need: NeedforSnack, NeedforSpirit, NeedforDrink.

PARTNER:

WYSTAWCY: