Promocja firmy na Kongresie (stoisko, rozmowy biznesowe, prelekcja)

 

  Jestem zainteresowany ofertą na (pole wymagane):
  stoiskorozmowy biznesoweprelekcję
  podczas Kongresu Alkohole i Napoje 2020

  termin: 12 października 2020
  miejsce: Double Tree by Hilton Warsaw, Skalnicowa 21, 04-797 Warszawa

  Reprezentuję (pole wymagane):
  Producenta/dystrybutora/importera napojów bezalkoholowychProducenta/dystrybutora/importera napojów alkoholowychDostawcę dóbr i usług (opakowania, surowce dla branży, wyposażenie, maszyny, usługi prawne, konsulting, logistyka etc.)

  Nazwa firmy (pole obowiązkowe):

  Adres korespondencyjny

  nazwa ulicy (pole obowiązkowe):

  nr budynku (pole obowiązkowe):

  miasto (pole obowiązkowe):

  kod pocztowy (pole obowiązkowe):

  imię (pole obowiązkowe):

  nazwisko (pole obowiązkowe):

  stanowisko (pole obowiązkowe):

  adres email (pole obowiązkowe):

  bezpośredni telefon kontaktowy (pole obowiązkowe):

  ZGODY MARKETINGOWE

  Poniższe zgody można w dowolnym momencie wycofać kontaktując się z Organizatorem. Wycofanie zgody nie wpływa na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem.

  Wyrażam Wydawnictwu Gospodarczemu sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-675), przy ul. Wołoskiej 7 następujące zgody:


  e-mailSMS/MMStelefon


  e-mailSMS/MMStelefon

  W celu zapoznania się z listą zaufanych partnerów Wydawnictwa Gospodarczego prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail zgloszenia@kongresalkoholeinapoje.pl

   

   

  Klauzula informacyjna

  1.Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Gospodarcze sp. z o.o. z siedzibą w  Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 7 (dalej „Administrator”).

  ROZWIŃ

  2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pod adresem iod@wydawnictwogospodarcze.pl.

  3. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu prowadzenia kontaktu i korespondencji oraz prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora lub jego partnerów biznesowych – na podstawie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest prowadzenie korespondencji i marketingu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne.

  5. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

  6. Dane osobowe będą przechowywane do momentu realizacji celu przetwarzania (zakończenia kontaktów lub do czasu wycofania zgody).

  7. Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, agencje marketingowe), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami, a także niezależni zewnętrzni usługodawcy, dostawcy, partnerzy.

  8. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz – w zakresie umowy – przenoszenia danych osobowych,
  • wycofania zgody, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania z prawem, dokonanego przed jej wycofaniem,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

  W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem adresu e-mail podanego powyżej.